Ryzyko kredytu hipotecznego dla firmy

Dlaczego banki chętniej przyznają kredyty hipoteczne (i w ogóle kredyty) osobom fizycznym zatrudnionym na umowę o prace niż przedsiębiorcom? Osoba która ledwo co otrzymała umowę o pracę na czas nieokreślony ma szansę otrzymać kredyt mieszkaniowy lub inny bankowy a osoba która prowadzi kilka miesięcy firmę, kredytu raczej nie otrzyma, tak wynika z przeprowadzonego przeze mnie rozeznania. No, przyjmijmy że po trzech miesiącach okresu próbnego ktoś otrzyma umowę na czas nieokreślony i już może dostać kredyt mieszkaniowy, pod warunkiem że otrzymuje wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. A przedsiębiorca po trzech miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej? Nawet gdy jego dochody za ten krótki okres czasu będą kilkakrotnie wyższe to kredytu hipotecznego nie otrzyma. Dlaczego?

Nie dowiadywałem się w bankach, bo te niekoniecznie będą skłonne do uzasadniania szczerze, dlaczego. Może sporo prawdy jest tu: http://pamietnikwindykatora.pl/decyzje-kredytowe-bankow-w-odniesieniu-do-firm/ ale ja sam postarałem się odpowiedzieć sobie na to pytanie. Łatwiej zbankrutować jako przedsiębiorca niż stracić pracę jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, to po pierwsze. Inaczej mówiąc, więcej jest osób zmuszonych jest poniechać prowadzenia firmy w pierwszym roku niż osób które tracą pracę. Osoby które zarzuciły prowadzenie firmy mogą oczywiście poszukać sobie pracy, ale z jej znalezieniem są jak wiadomo powszechnie problemy. A jeśli nawet pracę znajdą, to rzadko kiedy od razu lub kiedykolwiek w przyszłości taką, w której zarobki umożliwiałyby spłacanie kredytu hipotecznego i egzystencję. Po drugie, chyba mało kto bankrutując jako (nowy) przedsiębiorca, robi to z czystym kontem – bez długów. W większości przypadków pozostają długi na rzecz kontrahentów i to niemało i niemałe.

Bank może wnieść do komornika o zlicytowanie nieruchomości będącej przedmiotem kredytu tym bardziej że jest jako wierzyciel uprzywilejowany dzięki zabezpieczeniu hipotecznemu. Jednak nie jest to gwarancja i bezwzględne pierwszeństwo w zaspokajaniu jako wierzyciel. Jeżeli szereg innych wierzycieli przyłączy się do egzekucji z nieruchomości, to koszty egzekucyjne które ponieśli będą korzystać z pierwszeństwa w egzekucji z nieruchomości przed wierzytelnościami zabezpieczonymi hipotecznie. Jeżeli wierzycieli będzie np. dziesięciu, to tego typu koszty łącznie mogą iść w dziesiątki tysięcy złotych – z pierwszeństwem w zaspokajaniu przed wierzytelnością hipoteczną. Bank więc może w takiej sytuacji odzyskać zaledwie części kredytu albo nawet nic.