Prywatne długi a działalność gospodarcza

„Mam zajęcia komornicze na osobę prywatna , chce otworzyć własna działalność gospodarcza i otworzyć konto firmowe oraz starać się o dotacje , czy komornik może zająć konto firmowe jak długi są na osobę prywatną ? I czy mają te długi jakoś do dotacji ?”

Tak, komornik może zająć konto i mienie firmy zarejestrowanej jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Częściowo można ochronić się używając konta osobistego jako firmowego; na koncie osobistym nawet przedsiębiorca ma zagwarantowaną kwotę wolną od egzekucji w każdym miesiącu i kwota ta wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia ustawowego. Poza tym jeżeli komornik poszuka kont bankowych (i znajdzie i zajmie) to zazwyczaj dopiero po około 4-6 miesiącach szuka ich ponownie. Można zatem otworzyć w tym czasie nowe konto i mieć je długo niezajęte. Nie jest to reguła ale z moich obserwacji wynika, że tak zachowuje się z 90% komorników.

Egzekucja za prywatne długi byłaby niedopuszczalna gdyby założył Pan spółkę prawa handlowego, na przykład spółkę z o.o. (najpopularniejsza w takich przypadkach). nawet gdyby pan był prezesem takiej spółki a zarazem jej jedynym udziałowcem, to egzekucja Pana prywatnych długów z majątku spółki za byłaby niedopuszczalna. Komornik mógłby wówczas prowadzi egzekucję jedynie z udziałów jakie posiada Pan w spółce co w praktyce jest realizowane rzadko z uwagi na to, że najpierw biegły musi takie udziały wycenić co sporo kosztuje (płaci za to wierzyciel) i zwłaszcza podmioty które mogłyby być zainteresowane nabyciem udziałów nie są w stanie (nie znając sytuacji spółki) stwierdzić, czy biegły (niechcący lub chcący) nie zawyżył ich wartości: http://www.egzekucje.info.pl/egzekucja-z-udzialow-w-spolce-z-o-o-i-czy-jak-komornik-dowie-sie-ze-dluznik-jest-udzialowcem/

Co do dotacji z urzędu pracy, to wedle mojej wiedzy długi nie są przeszkodą w uzyskaniu dotacji, urząd pracy nie pyta o długi przed przyznaniem dotacji a niepytanym będąc, nie trzeba informować, że się je ma. Środki z dotacji nie podlegają egzekucji tak jak i sprzęt zakupiony z tych środków.